Hoeveel krijg ik vergoed

Fysio- en oefentherapie worden al enkele jaren zowel voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed. Voor patiënten vanaf 18 jaar geldt, dat behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten zijn er andere regels.

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?
Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen. Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen per jaar wordt vergoed en niet per ziektegeval worden berekend. Houdt u daar rekening mee.

Een overzicht van de vergoedingen door de verschillende zorgverzekeraars vindt u HIER.

Tarieven
Fysiotherapie Better Bodies Zundert heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. De onderstaande tarieven worden aan u gefactureerd als u naast uw basisverzekering geen aanvullende verzekering heeft gesloten voor fysiotherapie of wanneer u het maximum aantal behandelingen uit uw aanvullende verzekering heeft gebruikt.

Individuele zitting fysiotherapie € 34,00
Individuele zitting fysiotherapie aan huis € 45,00
Individuele zitting manuele therapie € 44,00
Inidviduele zitting manuele therapie aan huis € 56,00
Individuele zitting oedeem therapie € 47,50
Individuele zitting oedeem therapie aan huis € 60,00
Screening € 17,50
Intake en onderzoek na screening € 45,00
Intake en onderzoek met verwijzing € 45,00
Intake en onderzoek na screening of verwijzing aan huis € 45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult (met verslag) € 60,00
Hooikoortstape € 17,50
  • Per niet nagekomen afspraak kan 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht worden.
  • In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
  • De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de ‘modelregeling fysiotherapie-patiënt van het KNGF/NPCF en WGBO.
  • Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR).
  • Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.
  • Op onze tarieven is geen BTW van toepassing.